Natuuraandelen

Ga nu ook beleggen in natuuraandelen!Natuuraandelen

Denkt u na over het beleggen in natuuraandelen? U kunt beleggen in bedrijven die het beste met de natuur voor hebben of zich daar op een actieve manier voor inzetten, maar u kunt ook daadwerkelijk aandelen in de natuur kopen. Natuurmonumenten heeft het plan om burgers mede-eigenaar te maken van de natuur, om de betrokkenheid op die manier te vergroten.

Dit moet uiteindelijk helpen om de natuur in Nederland beter te beschermen en ervoor te zorgen dat mensen zich hier verantwoordelijk voor gaan voelen. Op dit moment heeft de organisatie zo’n 735.000 leden, wat betekent dat de doelgroep groot genoeg is en aandelen en obligaties een succes zouden kunnen worden.

 

Aandelen en obligaties

De organisatie denkt na over het uitgeven van aandelen of obligaties, die particulieren en bedrijven kunnen kopen. Op die manier ontstaat er meer kapitaal voor Natuurmonumenten om de gebieden te beheren en worden burgers of bedrijven eigenaar van een stukje van de natuur. Dit moet er onder andere voor zorgen dat mensen meer mee gaan denken over de inrichting van een bepaald gebied, kunnen meebesluiten over projecten of mee kunnen werken aan het onderhoud hiervan. De natuuraandelen hebben wat dat betreft niet de financiële focus zoals reguliere aandelen en obligaties die wel hebben, het gaat veel meer om de betrokkenheid.

 

Bijzondere verbintenis

Volgens algemeen directeur van Natuurmonumenten Marc van den Tweel is het vooral van belang om er rekening mee te houden dat mensen die in de buurt van een natuurgebied wonen daar vaak een bijzondere verbintenis mee hebben. Zij voelen zich hier vaak mee verbonden en weten heel goed wat er komt kijken bij het beschermen daarvan. De plannen zullen nog concreet moeten worden uitgewerkt, maar het lijkt duidelijk dat Natuurmonumenten veel heil ziet in de plannen voor natuuraandelen en -obligaties. Tot die tijd zal de organisatie vooral zelf moeten zorgen voor het behoud van onze natuur en andere manieren moeten vinden om de burgers hierbij te betrekken.

 

Lokale initiatieven

Natuurmonumenten doet dit al door veel aandacht te schenken aan lokale initiatieven. De natuuraandelen moeten dit nog beter mogelijk gaan maken en ervoor zorgen dat er meer plannen op lokaal en regionaal niveau van de grond komen. Met name de oprichting van een coöperatie zou volgens de organisatie interessant zijn. Op die manier blijft de natuur die de gemeente steeds meer van de hand probeert te doen toch voortbestaan en kunnen de burgers en bedrijven daar als het ware voor gaan zorgen. De natuuraandelen vormen volgens Van den Weel een heel logische stap in de ontwikkeling van het beheer van de natuur in ons land.

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Uiteindelijk moeten de natuuraandelen er vooral voor gaan zorgen dat er betrokkenheid ontstaat bij de buurtbewoners en lokale bedrijven. Het is wat dat betreft niet direct een investering die een aantrekkelijk financieel rendement op zal leveren, maar dit dient er wel voor te zorgen dat we de natuur kunnen behouden en ook de volgende generatie daar van kan gaan genieten. Natuurmonumenten wil er graag voor zorgen dat we de natuur bij ons in de buurt houden en ziet in de natuuraandelen en -obligaties een goede kans om dit voor elkaar te krijgen.

 

Geef een reactie