Misvattingen bij aandelen

Leer hier alles over misvattingen bij aandelen!

Misvattingen bij aandelen

Er is sprake van een aantal misvattingen met betrekking tot aandelen, die er toe leiden dat het niet altijd goed duidelijk is hoe de macht en het eigendom zich verhouden. Een veel gehoorde misvatting is bijvoorbeeld dat een meerderheidsaandeelhouder de volledige controle heeft. Een belang van net meer dan 50% van de aandelen zou dan voldoende zijn om de controle binnen een onderneming over te nemen.

 

Let op misvattingen!

 

Wanbeleid en strafbaar handelen

Dit is niet het geval, aangezien het bestuur van een onderneming dient te handelen in het belang van alle aandeelhouders. Dat betekent dat men zich voor een groot deel kan richten op de belangen van de meerderheidsaandeelhouder, maar dat het daarnaast van belang is om ook de rest van de belangen in het oog te houden. Slaagt een bestuur er niet in om zich los te maken van de belangen van de meerderheidsaandeelhouder? Dan is er sprake van wanbeleid en zelfs strafbaar handelen, waardoor de overige aandeelhouders hiertegen kunnen optreden.

 

Gedwongen uitkopen

Er ontstaat een uitzonderingssituatie op het moment dat de meerderheidsaandeelhouder een zeer groot deel van de aandelen weet te verzamelen. Op het moment dat 95% van de aandelen van een bepaalde onderneming in het bezit zijn van één aandeelhouder heeft deze de mogelijkheid om de kleinere aandeelhouders gedwongen uit te kopen. Dat betekent dat zij hun aandeel af dienen te staan, tegen een eerlijke prijs voor dit belang in de onderneming.

 

Geen instructies

Een meerderheidsaandeelhouder kan in geen geval instructies geven aan het bestuur. Het bestuur is wat dat betreft onafhankelijk, al dient men rekening te houden met de rechten van de meerderheidsaandeelhouder. Deze partij kan als onderdeel van de Algemene vergadering van Aandeelhouders bijvoorbeeld bestuurders benoemen en ontslaan, waardoor er indirect wel degelijk sprake is van een bepaalde macht. Aan de andere kant geeft de wet aan dat bestuurders vrij en autonoom mogen handelen. Wat dat betreft is er sprake van een spel der belangen, op basis waarvan de macht in ieder geval niet bij één partij komt te liggen.

 

Hoogste zeggenschap

Dankzij het recht om bestuurders en eventueel commissarissen te ontslaan heeft een meerderheidsaandeelhouder uiteindelijk toch vaak de hoogste zeggenschap. Binnen de Algemene vergadering van Aandeelhouders is het van belang om een meerderheid te verzamelen voor het nemen van bepaalde besluiten. De meerderheidsaandeelhouder kan hier gemakkelijk voor zorgen, waardoor het mogelijk is om een grote invloed uit te oefenen op de besluiten die er worden genomen. Dat neemt niet weg dat kleinere aandeelhouders wel degelijk mogelijkheden hebben om op te treden tegen wanbeleid van het bestuur, eventueel onder invloed van de belangen van de meerderheidsaandeelhouder.

 

Geef een reactie