Aandelensplitsing

Wat is een aandelensplitsing?Aandelensplitsing

Ondernemingen kunnen besluiten over te gaan tot een aandelensplitsing, bijvoorbeeld wanneer de verhandelbaarheid van de aandelen is afgenomen. De verhandelbaarheid van de aandelen zorgt er namelijk gedeeltelijk voor dat de koers zich op een positieve manier kan ontwikkelen.

Op het moment dat particulieren en instellingen de aandelen minder interessant vinden vanwege een hoge prijs, kan de koers onnodig dalen.

 

Delen van de nominale waarde

Tijdens een aandelensplitsing kiest een onderneming ervoor om de nominale waarde te delen. De onderneming zorgt er daarmee voor dat de nominale waarde van een aandeel lager uit zal vallen, terwijl het uitstaande kapitaal aan de andere kant gelijk blijft. Het is wat dat betreft een bekende manier om ervoor te zorgen dat de aandelen weer beter te verhandelen zijn en het mogelijk is om deze bijvoorbeeld aan particuliere beleggers te verkopen. Zij vinden het over het algemeen lastig om een aandeel van €200 of meer aan te kopen, aangezien een aandeel van €50 of €100 het mogelijk maakt een specifieker kapitaal in te leggen.

 

Aandelenkapitaal

Stel dat een onderneming 1.000 aandelen uit heeft staan, ter waarde van €100 per stuk. De onderneming kan er dan voor kiezen om gebruik te maken van een aandelensplitsing, om de nominale waarde daarvan te laten dalen. Het aandelenkapitaal is in dit geval €100.000 waard, iets dat ook na de splitsing het geval zal zijn. De onderneming kiest ervoor om de nominale waarde te delen met een factor vier. Dat betekent dat iedere aandeelhouder 1 aandeel om kan ruilen, tegen 4 stuks met de nominale waarde van €25. Op die manier ontstaan er 4.000 aandelen met een waarde van €25, die samen opnieuw leiden tot een totaal kapitaal van €100.000. Het is echter gemakkelijker geworden om een aandeel te verhandelen, aangezien €25 om een kleinere investering vraagt.

 

Verhandelbaarheid

De grotere verhandelbaarheid van de aandelen zorgt ervoor dat de groep beleggers waarop een onderneming zich kan richten groter wordt. Dit zal er indirect toe leiden dat er meer vraag naar het aandeel ontstaat, of deze in ieder geval niet afneemt als het gevolg van de hoge nominale waarde. De aandelensplitsing heeft geen enkele invloed op de directe waarde van de onderneming, maar kan er dankzij de verhandelbaarheid wel voor zorgen dat deze in de toekomst toe zal nemen.

 

Brokers

Een aandelensplitsing zien we over het algemeen steeds minder vaak. Dat heeft vooral te maken met het feit dat we tegenwoordig kunnen handelen via fondsen en we veel gebruik maken van online brokers. Zij splitsen de aandelen op in kleinere pakketten, waardoor het ook voor een kleiner bedrag mogelijk is om een investering te doen. Wat dat betreft hebben we de aandelensplitsing minder hard nodig om te zorgen voor de verhandelbaarheid en zorgt een hogere nominale waarde van het aandeel juist voor een positieve uitstraling voor de onderneming.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *