Leer hier alles over aandeelhoudersvergaderingen!

Walmart aandeelhoudersvergaderingEen BV of NV heeft twee verplichte organen. Het gaat hierbij om het bestuur en de aandeelhoudersvergadering (AVA) ookwel de algemene vergadering van aandeelhouders. Het bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken. De aandeelhoudersvergadering geeft richting als het gaat om de algemene strategie en de wijze waarop de BV of NV zich moet gaan ontwikkelen.

Wanneer u een aandeel koopt wordt u aandeelhouder. Vanaf dat moment heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan aandeelhoudersvergaderingen. U kunt daar ook gebruik maken van uw stemrecht, om zo invloed uit te oefenen op de bedrijfsvoering van de onderneming.

 

Over aandeelhoudersvergaderingen

Als aandeelhouder van een onderneming heeft u de mogelijkheid om een aandeelhoudersvergadering bij te wonen. Veel kleine aandeelhouders kiezen hier overigens over het algemeen niet voor. De aandeelhoudersvergadering beslist over:

Zoals u ziet worden er tijdens een aandeelhoudersvergadering flinke beslissingen genomen. Het is weliswaar zo dat het dagelijks bestuur wordt uitgevoegd door het bestuur, maar tijdens een aandeelhoudersvergadering worden in sommige gevallen de belangrijkere beslissingen genomen.

 

Hoe werkt een aandeelhoudersvergadering?

Een aandeelhoudersvergadering volgt een vooraf vastgestelde agenda. Het is met goede voorstellen als aandeelhouder mogelijk om de agenda te beïnvloeden. U moet hierbij wel rekening houden met het programma en de onderwerpen die tijdens de vergadering worden besproken. Commissarissen spelen een belangrijke rol bij de aandeelhoudersvergadering, omdat zij aan zullen geven wat de bevindingen zijn ten aanzien van het bestuur van de onderneming.

Bij sommige agendapunten zal er een stemming plaatsvinden. Als aandeelhouder heeft u stemrecht, maar houd er rekening mee dat het stemrecht dat u uit kunt oefenen wordt berekend op het percentage van de onderneming dat u in uw bezit heeft. In de meeste gevallen zijn het alleen de grotere instellingen die daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op de besluiten. Dat neemt niet weg dat u de mogelijkheid heeft om een collectief te vormen met andere aandeelhouders, om samen uw stemrecht te gebruiken en hiermee meer overtuigingskracht bij neer te zetten.

De aandeelhoudersvergadering is uiteindelijk het hoogste orgaan. Dat neemt aan de andere kant niet weg dat het in de praktijk vaak lastig is om een meerderheid van de stemmen te formeren, of in ieder geval een groot blok stemmen bij elkaar te brengen om zo daadkrachtig een voorstel goedgekeurd te krijgen.

 

Aparte situaties

Aandeelhoudersvergaderingen leiden soms tot aparte situaties. Bekijk hieronder de aandeelhoudersvergadering van Fortis in 2008 of die van Ahold in 2015.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *